LIỆT SĨ THÁI BÌNH ĐƯỜNG 9 TIẾP

KÍNH BÁO

Thân chào các bạn gần xa   cũng như thân nhân các gia đình liệt sĩ thường hay quan tâm trang Blogs này
Ngày 22/ 4/ 2010 Lê Văn Cam đã chính thức chuyển về ngôi nhà mới có nhiều tính năng hơn: 
 
http://lathuantinh.nguoithaibinh.vn/

Vậy thông báo để các bạn tiện liên hệ
Tuy nhiên trang Blogs cũ cũng vẫn sử dụng
Rất vui được các bạn đến xông nhà

Thân chào

Lê Văn Cam

Danh sách Liệt sĩ yên nghỉ tại NTLS Đường

Stt -  Họ tên liệt sỹ -  Nguyên quán
 Ngày sinh - Ngày hy sinh
 Khu lô hàng số

1269 - Trần Văn Vãng
 xóm 4 - Mỹ Thịnh - Tây Đô Hưng Hà Thái Bình
 1954 -  21-11-1972
 Tg.Hợp 9 6 83

 
 601 -  Dương Văn Phiến
 Liên Hợp Hưng Nhân Thái Bình
 1951 -  27-02-1971
 T.Bình 1 1
 
602 -  Phạm Duy Phóng
 Đông Đô Hưng Hà Thái Bình
 1950 -  15-08-1972
 T.Bình 10 266
 
603 -  Nguyễn Văn Phóng
 Thuỵ Trường Thái Thuỵ Thái Bình
   15-04-1972
 T.Bình 3 82
 
604 -  Đinh Hữu Phố
 Thái Bình Hưng Hà Thái Bình
   11/3/1971
 T.Bình 7 176
 
605 -  Đàm Văn Thạch
 Nam Sơn Hưng Hà Thái Bình
   24-08-1972
 T.Bình 3 65
 
606 -  Nguyễn Văn Tùng
 Hồng Châu Đông Hưng Thái Bình
   28-08-1972
 T.Bình 10 253
 
607 -  Hoàng Chiến Lương
   Tg.Hợp 19 3 47
 

608 -  Thái Tăng Lương
 Tg.Hợp 20 6 125
 
609 -  Lê Văn Lương
 Tg.Hợp 13 7 75
 
610 -  Phùng Văn Lương
 Tg.Hợp 8 6 55
 
611 -  Nguyễn Ngọc Lương
  1/10/1972
 Tg.Hợp 1 6 88
 
612 - Hoàng Lưu
 Tg.Hợp 19 1 8
 
613 -  Nguyễn Minh Lưu
 Tg.Hợp 8 5 44
 
614 -  Nguyễn Văn Lưu
 1/1/1972
 Tg.Hợp 1 2 21
 
615 -  Phạm Lương Lượng
 1/1967
 Tg.Hợp 14 4 38
 
616 -  Phan Chiến Lụa
 Tg.Hợp 23 7 114
 
617 -  Đặng Lữ
 Tg.Hợp 20 5 86
 
618 -  Phạm Tiến Lực
 Tg.Hợp 1 4 61
 
619 -  Hồ Văn Ly
 Tg.Hợp 9 1 4
 
620 -  Nguyễn Văn Lý
 1972
 Tg.Hợp 13 6 66
 
621 -  Lê Ngọc Lý
 12/8/1971
 Tg.Hợp 15 5 69
 
622 -  Phạm Trọng Lý
 Tg.Hợp 7 5 61
 
623 -  Đỗ Văn Lý
 Tg.Hợp 7 2 14
 
624 -  Hoàng Ngọc Lý
 Tg.Hợp 5 4 32
 
625 -  Hán Thị Hào
 Tg.Hợp 13 6 63
 
626 -  Nguyễn Văn Mảo
 Tg.Hợp 7 4 38
 
627 -  Nguyễn Văn Long
 Tg.Hợp 7 3 6

 628 -  Nguyễn Phụng Long
  6/2/1976
 Tg.Hợp 5 5 40
 
629 -  Nguyễn Văn Long
  25-02-1971
 Tg.Hợp 5 3 18
 
630 -  Bùi Văn Long
 Tg.Hợp 4 5 34
 
631 -  Hồ Thanh Long
 Tg.Hợp 1 2 28
 
 632 -  Nguyễn Thăng Long
 25-04-1972
 Tg.Hợp 1 3 38
 
633 -  Nguyễn Lô
 Tg.Hợp 21 11 219
 
634 -  Trần Đức Lô
 7/2/1969
 Tg.Hợp 8 1 5
 
635 -  Nguyễn Xuân Lộc
 Tg.Hợp 20 1 3
 
636 -  Nguyễn Văn Lộc
 Tg.Hợp 13 6 64
 
637 -  Võ Văn Lợi
  1940
 -- Tg.Hợp 19 9 169
 
638 -  Võ Hữu Lợi
 Tg.Hợp 19 5 100
 
639 -  Nguyễn Đức Lợi
 Tg.Hợp 20 6 109
 
640 -  Bùi Vĩnh Luận
 Tg.Hợp 5 5 37
 
641 -  Trần Luyến
 1940
 Tg.Hợp 2 5 39
 
642 -  Trần Lưu Luyến
 Tg.Hợp 7 4 48
 
643 -  Nông Văn Lún
 Tg.Hợp 8 2 17
 
644 -  Đồng chí Lư
 Tg.Hợp 7 6 70
 
645 -  Trịnh Đình Lư
 Tg.Hợp 7 5 19
 
646 -  Nguyễn Trọng Lương
  1973
 Tg.Hợp 16 3 28
 
647 -  Đặng Ngọc Long
 Tg.Hợp 23 12 188
 
648 -  Hoàng Văn Lạc
 Tg.Hợp 18 1 9
 
649 -  Trần Văn Lạc
 Tg.Hợp 13 7 73
 
650 -  Nguyễn Văn Lạc
 Tg.Hợp 7 2 16
 
651 -  Đồng chí Lạp
 Tg.Hợp 5 6 45
 
652 -  Nguyễn Văn Lâm
 Tg.Hợp 3 5 49
 
653 -  Lê Văn Lâm
 Tg.Hợp 1 7 2
 
654 -  Nguyễn Tiến Lâm
 Tg.Hợp 6 6 36
 
655 -  Nguyễn Huy Lân
 Tg.Hợp 8 5 41
 
656 -  Hồ Anh Lê
 Tg.Hợp 21 7 139
 
657 -  Trần Văn Liêm
 Tg.Hợp 2 3 21
 
658 -  Nguyễn Thị Liên
 Tg.Hợp 19 2 40
 
659 -  Võ Đại Liên
 Tg.Hợp 7 6 74
 
660 -  Đồng chí Liên
 Tg.Hợp 7 2 13
 
661 -  Vương Công Liền

  662 -  Đỗ Bá Linh
    21-3-1970
 Tg.Hợp 2 2 10
 
663 -  Đinh Xuân Linh
  
 
665 -  Trần Văn Long
 
 
666 -  Đoàn Quốc Long
 

 667 -  Phạm Xuân Khoan
  
  
 668 -  Bùi Khắc Khởi
  
  
 669 -  Phạm Văn Khuê
    9/2/1975
 Tg.Hợp 5 1 6
 
670 -  Trần Ngọc Kiên


671 -  Trần Văn Kiểm
    6/3/1966
 Tg.Hợp 3 3 25
 

672 -  Bùi Mạnh Kiểm
 
  673 -  Võ Văn Kiếm
 
   674 -  Võ Bá Kim


675 -  Vương Quốc Kỳ


676 -  Đồng chí Kỳ


677 -  Lương Văn Kỳ


678 -  Trương Kỷ


679 -  Đăng Ký
 

680 -  Nguyễn Văn Ký
 
 
681 -  Hoàng Văn Khoa
 
 
682 -  Mai Văn Xiển
 
 
683 -  Nguyễn Văn Kiên
 
 
684 -  Nguyễn Điển Lai
 
 
685 -  Nguyễn Văn Lai
    29-01-1966
 Tg.Hợp 6 4 24
 

686 -  Lê Văn Lan
 
 
687 -  Nguyễn Phú Hứa
    7/6/1966
 Tg.Hợp 6 6 37
 

688 -  Nguyễn Văn Hy
 
 
689 -  Lê Văn Kế
 
 
690 -  Vũ Đình Kế
 
 
691 -  Lê Van Kha
    3/5/1967
 Tg.Hợp 5 5 34
 

692 -  Nguyễn Văn Kha
    17-07-1966
 Tg.Hợp 6 3 17
 

693 -  Nguyễn Văn Kham
 
 
694 -  Nguyễn Văn Khang
 
 
695 -  Nguyễn Đức Khanh
 
 
696 -  Vũ Quang Khải
    15-07-1966
 Tg.Hợp 22 8 80
 

697 -  Nguyễn Kháng
 
 
698 -  Phạm Xuân Kháng
    27-07-1966
 Tg.Hợp 6 2 10
 

699 -  Nguyễn Duy Khánh
 

700 -  Vũ Văn Khâm
    6/11/1965
 Tg.Hợp 3 3 26
 

701 -  Trần Trọng Khâm
 
 
702 -  Lê Văn Khâm
    6/1/1965
 Tg.Hợp 9 2 13
 

703 -  Phi Văn Khuyến
 
 
704 -  Hoàng Văn Khoa


705 -  Phạm Anh Khoa
 
 
706 -  Luân Viết Khoa
 
 
707 -  Nguyễn Quang Hội
    1/6/1967
 Tg.Hợp 14 4 40
 

708 -  Trần Huỳnh


709 -  Trần Huỳnh


710 -  Dượng Thái Hùng
 
 
711 -  Lê Văn Hùng
 
 
 712 -  Phạm Văn Hùng
 
 
713 -  Trịnh Văn Hùng
    1/1/1971
 Tg.Hợp 9 9 70
 

714 -  Nguyễn Văn Hùng
    23-04-1972
 Tg.Hợp 9 2 20
 

715 -  Tạ Văn Hùng
 
 
716 -  Nguyễn Tiến Hùng
    1/1/1972
 Tg.Hợp 1 5 70
 

717 -  Phạm Hưng


718 -  Hồ Minh Hưng
 
 
 719 - Nguyễn Thu Hưng
    6/5/1968
 Tg.Hợp 6 5 29
 

720 -  Nguyễn Văn Hương
 
 
721 -  Trần Hương


722 -  Phạm Mai Hương
 
 
723 -  Trần Văn Hường
 
 
724 -  Phạm Quang Hường
 
 
725 -  Nguyễn Chí Hướng


726 -  Vũ Văn Hữu
 
 
727 -  Hoàng Văn Hoá
 
 
728 -  Đồng chí Hoá


729 -  Phan Văn Hoành
 
 
730 -  Bùi Xuân Hoán
    18-02-1965
 Tg.Hợp 3 6 56
 

731 -  Trần Văn Hoà
 
 
732 -  Bùi Văn Học
    27-04-1970
 Tg.Hợp 12 2 50
 

733 -  Võ Văn Hồng
 
 
734 -  Hồ Nguyên Hồng
    1970
 Tg.Hợp 13 6 65
 

735 -  Lê Xuân Hồng
 
 
736 -  Đồng chí Hồng
 
 
737 -  Văn Nguyên Hồng
 
 
738 -  Nguyễn Thế Hợi


739 -  Đồng chí Hợi
 
 
740 -  Hoàng Văn Hợi
    14-04-1972
 Tg.Hợp 1 4 51
 

741 -  Đồng chí Huế
 
 
742 -  Trần Xuân Huế
  1/1/1971
 Tg.Hợp 5 3 19
 

743 -  Ngọc Huệ


744 -  Nguyễn Tấn Huy
 
 
745 -  Lê Quúc Huy


746 -  Hoàng Ngọc Huỳnh
 
 
747 - Lê Văn Hiến


 Tg.Hợp 1 6 99
 

748 -  Lê Đức Hiếu
 
 
 Tg.Hợp 23 4 52
 

749 -  Nguyễn Hiếu
27-02-1965
 Tg.Hợp 8 5 49
 

750 -  Hoàng Văn Hiếu
Tg.Hợp 8 3 22

http://emmakmurray.com/cheapest-car-insurance-in-reading-pa.html

Yours is a clever wa

Yours is a clever way of thinking about it.

Janesa

high flying pens no

high flying pens no less!! Wow how incredible that your wallet was handed in intact. So glad for you. And happy to hear that you still had some pens left with which to be generous.Hehehe Ivan….loved that. We went to Nexus on Monday and installed 11 raised garden beds. Awesome day, the residents were putting dibs on them before we left.Oh, by the way, we have 450 pens to turn for staff Christmas gi#3&s#82t0;&f8230;
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'15501','85b48gb6uofvj6kaludvpgneg2','0','Guest','0','54.80.83.123','2018-09-24 18:18:35','/a226568/liet-si-thai-binh-duong-9-tiep.html')